ማ ስ ታ ወ ቂ ያ

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ጥቅምት 21 ቀን 2011 ዓ/ም ለምዝገባና መረጃ አደረጅ ሰራተኛ መደብ ላይ አመልካቾችን ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት የጹሑፍ ፈተና ወስዳችሁ ለተግባር ፈተና ያለፋችሁ ተወዳዳሪዎች ከዚህ በታች ስማች የተገለፀ ሲሆን መጋቢት  04 ቀን 2011 ዓ/ም ከሰዓት 8፡00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የተግባር ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

 

 1. ዮናታን አምሳል
 2. ገላታው ላቅያለው
 3. ደሳለኝ አታላይ
 4. አንለይ አንዱዓለም
 5. እዮብ ፈጠነ
 6. በዳሳ ዲቢሳ
 7. በረከት በላቸው
 8. ታምሩ ዱጉማ
 9. ተስፋዬ በላይ
 10. ጉዲና ክብሩ
 11. ምህረት አካለ
 12. ወንድማገኝ ይልማ
 13. ደጀኔ ጋሻዬ

ከሠላምታ ጋር

 

ማ ስ ታ ወ ቂ ያ

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ሃምሌ 01 እና 06 ቀን 2010ዓ/ም በሪፖርተር ጋዜጣና እና በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ባወጣው ክፍት የስራ መደብ ማስታወቂያ መሰረት ከዚህ በታች በተጠቀሱት የሥራ መደብ ላይ ለመቀጠር አመልክታችሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ንግድ ስራ ት/ቤት የጽሁፍ  ፈተና ከወሰዳችሁት ውስጥ በፈተና ውጤታችሁ መሰረት ስማችሁ ከዚህ በታች በተገለጸው ሰንጠረዥ የተጠቀሰው አመልካቾች ለቃለመጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁ መሆኑን አውቃችሁ ከታች በሰንጠረዡ ላይ በተጠቀሰው ሰዓትና ቀን በቦርዱ በመገኘት የቃል ፈተናውን እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

 

ተ/ቁ የስራ መደብ መጠሪያ ደረጃ ለቃለመጠይቅ የተመረጡ አመልካቾች ስም ለቃለመጠይቅ የተያዘ ቀን እና ሰዓት
የፋይናንስ ሪፖርት ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት
1 ጀማሪ የፋይናንስ ሪፖርት ክትትልና ግምገማ ባለሙያ 7 መላኩ ሞገስ ጥቅምት 30 ጠዋት 3 ሰዓት
ሃብታሙ ዘለቀ ጥቅምት 30 ጠዋት 3፡30 ሰዓት
አብርሃለይ አረጋይ ጥቅምት 30 ጠዋት 4 ሰዓት
ደረሰ ሽፈራ ጥቅምት 30 ጠዋት 5 ሰዓት
ገብረጊዮርጊስ ተስፋው ጥቅምት 30 ጠዋት 5፡30 ሰዓት
ፋሲካው ሙላት ጥቅምት 30 ጠዋት 6 ሰዓት
መንግስቱ ስዩም ጥቅምት 30 ጠዋት 8 ሰዓት
አንድአርግ ብናልፈው ጥቅምት 30 ጠዋት 8፡30 ሰዓት
ባዘዘው በቀለ ጥቅምት 30 ጠዋት 9 ሰዓት
የግዢና ንብረት ቡድን
2 ጀማሪ የግዢ ባለሙያ 7 ቢኒያም ፍቃዱ ህዳር 04 ጠዋት 3 ሰዓት
ብርሃኑ ነጋሽ ህዳር 04 ጠዋት 3፡30 ሰዓት
ሃንያ ሙሳ ህዳር 04 ጠዋት 4 ሰዓት

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ተ/ቁ የስራ መደብ መጠሪያ ደረጃ ለቃለመጠይቅ የተመረጡ አመልካቾች ስም ለቃለመጠይቅ የተያዘ ቀንና ሰዓት
የሙያ ትምህርትና የብቃት ማረጋገጫ ፈተናዎች ዳይሬክቶሬት
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ጀማሪ የሙያ ፈተና ባለሙያ

7 ቴዎድሮስ ጌታቸው ህዳር 03 ጠዋት 3 ሰዓት
ክንዴ ካሴ ህዳር 03 ጠዋት 3፡10 ሰዓት
መሰረት ማለደ ህዳር 03 ጠዋት 3፡20 ሰዓት
ኤርሚያስ ዘለቀ ህዳር 03 ጠዋት 3፡30ሰዓት
ኢስማኤል ኢብራሂም ህዳር 03 ጠዋት 3፡40 ሰዓት
አያልነሽ ደሳለኝ ህዳር 03 ጠዋት 3፡50 ሰዓት
አበራ ደሬሳ ህዳር 03 ጠዋት 4 ሰዓት
ፌነት ተመስገን ህዳር 03 ጠዋት 4፡10 ሰዓት
ስንዱ ኃይሉ ህዳር 03 ጠዋት 4፡20 ሰዓት
ጫልቺሳ ብላይ ህዳር 03 ጠዋት 4፡30ሰዓት
መሳይ ሮኒ ህዳር 03 ጠዋት 4፡40 ሰዓት
የኔወርቅ ጥላ ህዳር 03 ጠዋት 4፡50 ሰዓት
መቅደስ ፍቃዱ ህዳር 03 ጠዋት 5 ሰዓት
ህይወት ፈለቀ ህዳር 03 ጠዋት 5፡10 ሰዓት
ተመስገን አስማማው ህዳር 03 ጠዋት 5፡20 ሰዓት
ወንድምሰው አባይ ህዳር 03 ጠዋት 5፡30ሰዓት
ስምረት አያሌው ህዳር 03 ጠዋት 5፡40 ሰዓት
ዮሃንስ አሰፋ ህዳር 03 ጠዋት 5፡50 ሰዓት
ቤተልሄም ሙሉጌታ ህዳር 03 ከሰዓት 8 ሰዓት
ኤርሚያስ እንየው ህዳር 03 ከሰዓት 8፡10 ሰዓት
ምንትዋብ ስማቸው ህዳር 03 ከሰዓት 8፡20 ሰዓት
ትግስት አደመ ህዳር 03 ከሰዓት 8፡30ሰዓት
ሃይማኖት ምትኩ ህዳር 03 ከሰዓት 8፡40 ሰዓት
ግርማ አስፋ ህዳር 03 ከሰዓት 8፡50 ሰዓት
አካሌ ምከረው ህዳር 03 ከሰዓት 9 ሰዓት
መአዛ አረጋ ህዳር 03 ከሰዓት 9፡10 ሰዓት
ፈትለወርቅ ግርማ ህዳር 03 ከሰዓት 9፡20 ሰዓት
ትግስት በላይ ህዳር 03 ከሰዓት 9፡30ሰዓት

ማ ስ ታ ወ ቂ ያ

ቦርዱ ባሉት ክፍት የስራ መደቦች ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት በየሙያ ትምህርትና የብቃት ማረጋገጫ ፈተናዎች ዳይሬክተር የስራ መደብ ላይ አመልክታችሁ በደብዳቤ ቁጥር ኢ/ሂ/ኦ/ቦ/ 184/11 ለጥቅምት 28 ቀን 2011ዓ/ም ለቃለመጠይቅ ጥሪ የተደረገላችሁ በተጠቀሰው የስራ መደብ ላይ ብቻ  የሚደረገው ቃለመጠይቅ ላልተወሰነ ጊዜ የተራዘመ መሆኑን ከይቅርታ ጋር እናስታውቃለን፡፡

 

ከሰላምታ ጋር

ማ ስ ታ ወ ቂ ያ

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ሃምሌ 01 እና 06 ቀን 2010ዓ/ም በሪፖርተር ጋዜጣና እና በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ባወጣው ክፍት የስራ መደብ ማስታወቂያ መሰረት ከዚህ በታች በተጠቀሱት የሥራ መደብ ላይ ለመቀጠር አመልክታችሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ንግድ ስራ ት/ቤት የጽሁፍ  ፈተና ከወሰዳችሁት ውስጥ በፈተና ውጤታችሁ መሰረት ስማችሁ ከዚህ በታች በተገለጸው ሰንጠረዥ የተጠቀሰው አመልካቾች ለቃለመጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁ መሆኑን አውቃችሁ ከታች በሰንጠረዡ ላይ በተጠቀሰው ሰዓትና ቀን በቦርዱ በመገኘት የቃል ፈተናውን እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

                                        

ተ/ቁ የስራ መደብ መጠሪያ ደረጃ ለቃለመጠይቅ የተመረጡ አመልካቾች ስም ለቃለመጠይቅ የተያዘ ቀን እና ሰዓት
የእቅድ ዝግጅት ክትተልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት
1 የእቅድ ዝግጅት ክ/ግ/ባለሙያ 2 10 1.እንቻለው ሶሩማ ዴሬሳ

2.ፀጋው ወርቁ ውበቴ

3.መርጋ ጣሰው ጃኒ

ጥቅምት 29 ጠዋት 3 ሰዓት
2 የመረጃ ትንታኔ ማደራጀትና ማሰራጨት ባለሙያ 2 10 1.ደገፋ በንቲ ወየሳ ጥቅምት 29 ከሰዓት 7፡30 ሰዓት
3 የበጀት ዝግጅትና ክትትል ባለሙያ 1 8 1.ዘላለም ተድላ መስፍን

2.ሰለሞን አለማየሁ ነጋሽ

ጥቅምት 29 ጠዋት 5 ሰዓት

ማ ስ ታ ወ ቂ ያ

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ሃምሌ 01 እና 06 ቀን 2010ዓ/ም በሪፖርተር ጋዜጣና እና በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ባወጣው ክፍት የስራ መደብ ማስታወቂያ መሰረት ከዚህ በታች በተጠቀሱት የሥራ መደብ ላይ ለመቀጠር አመልክታችሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ንግድ ስራ ት/ቤት የጽሁፍ  ፈተና ከወሰዳችሁት ውስጥ በፈተና ውጤታችሁ መሰረት ስማችሁ ከዚህ በታች በተገለጸው ሰንጠረዥ የተጠቀሰው አመልካቾች ለቃለመጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁ መሆኑን አውቃችሁ ከታች በሰንጠረዡ ላይ በተጠቀሰው ሰዓትና ቀን በቦርዱ በመገኘት የቃል ፈተናውን እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

ተ/ቁ የስራ መደብ መጠሪያ ደረጃ ለቃለመጠይቅ የተመረጡ አመልካቾች ስም ለቃለ መጠይቅ የተያዘ ቀን እና ሰዓት
የደንበኞችና ባለድርሻ አካላት ግንኙት ዳይሬክቶሬት
1 ከፍተኛ የደንበኞችና ባለድርሻ አካላት ክ/ድ/ባለሙያ 1 12 1. ጋሻው አለሙ መርሻ

2. ፈለቀ ሲሳይ ጉደታ   

ጥቅምት 26 ጠዋት 3 ሰዓት
2 ከፍተኛ የደንበኞች አገልግሎት ባለሙያ 1 12 1. ተሾመ ሌንጫሞ ወርዶፋ

2. ጣለው ወንድምሁን ጥላሁን

ጥቅምት 26 ከቀኑ 8  ሰዓት
3 የምዝገባና አሰራር ባለሙያ 2 10 ሰናይት ወ/ማርያም ንርአዮ ጥቅምት 26 ከቀኑ 9  ሰዓት
የሙያና የሙያ ማህበራት ቁጥጥር ዳይሬክቶሬት
4 የኦዲት አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ባለሙያ 2 10 ኤልያስ ወረደ አቡሃይ ጥቅምት 27 ጠዋት 3  ሰዓት
5 የሂሳብ አያያዝና ኦዲት የሙያ ማህበራት ቁ/ድ/ኮም/ባለሙያ 2 10 1. ሙላቱ አረጋዊ አማረ

2. ቢኒያም የማነብርሃን ጌታነህ

ጥቅምት 27 ጠዋት 5 ሰዓት
6 ከፍተኛ የኦዲት አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ባለሙያ 1 11 አበጀ ዎርዶፋ በቀለ ጥቅምት 27 ከቀኑ 7፡30  ሰዓት
የሙያ ትምህርትና የብቃት ማረጋገጫ ፈተናዎች ዳይሬክቶሬት
7 የሙያ ትምህርትና የብቃት ማረጋገጫ ፈተናዎች ዳይሬክተር 14 1. ተስፋው አስራት ወርቅነህ

2. አብዱልቃድር አህመድ መሃመድ

3. ተስፋዬ ሰይፉ ሲራጅ

4. ሲሳይ ገ/ሚካኤል ውቤ

ጥቅምት 28 ከሰዓት 7፡30 ሰዓት
8 የተመሰከረላቸው የሂሳብ አዋቂ/CPA(E),CAT(E) ፕሮግራም የፈተና አስተዳደር ቡድን መሪ 13 1. ወንድወሰን መንክር ገ/ጻዲቅ

2. ጌቱ ማሞ ደጀኔ

ጥቅምት 28 ጠዋት 3 ሰዓት

                                         

                                           ከሰላምታ ጋር

 

ማስታወቂያ

መ/ቤታችን ነሀሴ 09 ቀን 2010 ዓ.ም በማስታወቂያ ሰሌዳ በመልዕክት ሰራተኛ የስራ መደብ ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት ተመዝግባችሁ የተሰጠውን የጽሁፍና የቃለ-መጠይቅ ፈተና ወስዳችሁ ውጤታችሁ ከዚህ በታች የተገለጸ ሲሆን በውጤቱ መሰረት አሸናፊ የሆናችሁት ወ/ሪት ሜሮን እንዳለማው፣አቶ ንጉሴ አስናቀ እና ወ/ሪት አስካለ መንግስቱ  በመሆኑ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት አምስት ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ የሰው ሀብት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ቁጥር 402 በመቅረብ የሚያስፈልጋችሁን የቅጥር ፎርማሊቲ እንድታማሉ እናሳስባለን፡፡

 

ተ.ቁ የተፈታኙ ስም ፆታ ከእያንዳንዱ የመራጭ ኮሚቴ አባል የተገኘ የቃል ፈተና ውጤት የጽሁፍ ፈተና 5ዐ% ጠቅላላ ድምር ደረጃ ምርመራ
ሰብሳቢ

50%

አባል 1 50% አባል 2 50% ድምር አማካይውጤት

50 %

1 ወ/ሪት ሜሮን እንዳለማው 30 30 32 92 30.66 34.41 65.07 1ኛ ተመርጠዋል
2 አቶ ንጉሴ አስናቀ 30 27 27 84 28 34.70 62.7 2ኛ ተመርጠዋል
3 ወ/ሪት አስካለ መንግስቱ

 

32 33 31 96 32 23.52 55.52 3ኛ በአወንታዊ ድጋፍ ተመርጠዋል
4 አቶ አበራው አካሉ 20 20 20 60 20 37 57 4ኛ 1ኛ ተጠባባቂ
5 አቶ ሰራዊት ዲሀቶ 22 21 23 66 22 30 52 5ኛ 2ኛ ተጠባባቂ
ክፍት የስራ መደብ ማስታወቂያ
ኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ  ከዚህ በታች በተዘረዘረው ሰንጠረዥ ላይ የተቀመጡ መስፈርቶችን የሚያሟሉ አመልካቾችን አወዳድሮ በቋሚነት ለመቅጠር ይፈልጋል፡፡በመሆኑም መስፈርቶቹን የምታሟሉ አመልካቾች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ተከታታይ 10 የስራ ቀናት የትምህርትና የስራ ልምድ ማስረጃችሁን 1 ኮፒ ከዋናው ጋር በመያዝ ስድስት ኪሎ ወደ እየሱስ ቤተክርስትያን በሚወስደው መንገድ ከግብጽ ኤምባሲ ፊትለፊት በሚገኘው የኢንተርናሽናል ሊደርሺፕ ኢኒስትቲዩት ህንጻ 4ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 402 በመገኘት ማመልከት የምትችሉ መሆኑን እናስታውቃለን፡፡                                                                                                                                 ለተጨማሪ ማንኛውም ዓይነት ማብራሪያ በስልክ ቁጥር 0111540902 መጠየቅ ይቻላል፡፡                                                                                                                                           ከደረጃ 7 በላይ  ለሚገኙ የስራ መደቦች ከተፈቀደው መነሻ ደመወዝ በተጨማሪ የሙያ እና የትራንስፖርት አበል ይኖሩታል፡፡                                                                                                  ሴት አመልካቾች ይበረታታሉ፡፡   
ተ/ቁ የሥራ መደቡ መጠሪያ  ደረጃ ደመወዝ  መደብ ብዛት የስራ መደቡ የሚጠይቀው
የትምህርት ደረጃ የትምህርት ዓይነት አግባብ ያለው የስራ ልምድ /ዓመት/ ልዩ ሙያ ችሎታ
የሙያ እና የሙያ ማህበራት ቁጥጥር ዳይሬክቶሬት
የፋይናንስ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት
1 የፋይናንስ ባለሙያ I 8 4975 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ ወይም ኤም.ኤ. ዲግሪ በአካውንቲንግ 2 / 0 ዓመት ለ2ኛ ጊዜ የወጣ
2 ጀማሪ የፋይናንስ ባለሙያ 7 4020 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ በአካውንቲንግ 0 ዓመት ለ2ኛ ጊዜ የወጣ
3 ኤክስኪዩቲቭ ሴክሬተሪ II 8 4975 1 የኮሌጅ ዲፕሎማ ወይም ቢ.ኤ. ዲግሪ በሴክሬተሪያል ሳይንስና ቢሮ አስተዳደር 4/2 ዓመት በሌቭል ደረጃ በዲፕሎማ የተመረቃችሁ የደረጃ 4 COC ማቅረብ ግዴታ ነው
የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ
ማስታወሻ
ማስታወቂያ የወጣበት ቀን   ጥቅምት 11/2011 ዓ/ም በሪፖርተር ጋዜጣ
ምዝገባ የሚያበቃበት ቀን  ጥቅምት 23 /2011 ዓ/ም
ማንኛውም የክፍት ስራ አመልካች  ለፈተናና ለሌሎች ጉዳዮች ለመከታተል በቦርዱ የፌስ ቡክ እና ድረገጽ ገጽ ላይ መከታተል የሚችል መሆኑን እናስታውቃለን ::
ድረገጽ-WWW.aabe.gov.et
የፌስ ቡክ- WWW.facebook.com/AABE.Ethiopia

ማስታወቂያ

 በኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ  ሀምሌ 01 ቀን 2010 ዓ/ም በሪፖርተር ጋዜጣ እና ሀምሌ 06 ቀን 2010 ዓ/ም በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ባወጣው ክፍት የስራ መደብ  ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት ለጽሁፍ ፈተና የተመረጣችሁ አመልካቾች መስከረም 29  ቀን 2011 ዓ/ም ከሰዓት በላ 7፡30 ሰዓት ላይ በአዲስ አበባ ንግድ ሥራ ኮሌጅ በመገኘት የጽሁፍ ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

 1. የስራ መደብ መጠሪያው ፡ ከፍተኛ ፐብሊክ ዘርፍ የሂሳብ አያያዝ ደረጃዎች ባለሙያ

ተፈላጊ ችሎታ፤ ቢ.ኤ.ዲግሪ/ኤም.ኤዲግሪ/ፒ.ኤች.ዲ.ዲግሪ በአካውንቲግ ወይም ኦዲቲግ የስራ ልምድ 8/6/4 ደረጃ፡- 12 

ለጽሁፍ ፈተና የተመረጡ አመልካቾች ስም   

 1. አለበል ጸጋው አንተነህ
 2. ብርሀኑ ባሻውረድ በቀለ
 3. ግሩም ወልዱ አያሌው
 4. አዝመራ ነጋሽ ሀ/ሚካኤል
 5. ትግስት ተከለ ፋንቴሳ
 6. በረከት አጎናፍር ታደሰ-
 7. ግደይ አብርሃ አብዲ
 8. ሙሉ ግርማ ዘነበ

 


 

 1. የስራ መደብ መጠሪያው ፡- ከፍተኛ የደንበኞችና ባለድርሻ አካላት ክትትልና ድጋፍ ባለሙያ I

ተፈላጊ ችሎታ፤ ቢ.ኤ.ዲግሪ/ኤም.ኤዲግሪ/ፒ.ኤች.ዲ.ዲግሪ በአካውንቲግ ወይም በቢዝነስ ማኔጅመንት ወይም በማርኬቲግ ወይም ማኔጅመንት የስራ ልምድ 8/6/4 ደረጃ፡- 12

ለጽሁፍ ፈተና የተመረጡ አመልካቾች ስም   

 

 1. ጋሻው አለሙ መርሻ
 2. ፈለቀ ሲሳይ ጉደታ

 

 1. የስራ መደብ መጠሪያው ፡- ከፍተኛ የደንበኞች አገልግሎት ባለሙያ I

ተፈላጊ ችሎታ፤ ቢ.ኤ.ዲግሪ/ኤም.ኤዲግሪ/ፒ.ኤች.ዲ.ዲግሪ በቢዝነስ ማኔጅመንት ወይም በማርኬቲግ ወይም ማኔጅመንት የስራ ልምድ 8/6/4 ደረጃ፡- 12

ለጽሁፍ ፈተና የተመረጡ አመልካቾች ስም  

 1. ተገኝ ጌታሁን ነጋሽ
 2. ሳሙኤል ዋጋሪ በሪሁን
 3. ጣለው ወንድምሁን ጥላሁን
 4. ተሾመ ሌንጫሞ ወርዶፋ
 5. የስራ መደብ መጠሪያው ፡- የምዝገባ እና አሰራር ባለሙያ II

ተፈላጊ ችሎታ፤ ቢ.ኤ.ዲግሪ/ኤም.ኤዲግሪ/ፒ.ኤች.ዲ.ዲግሪ በቢዝነስ ማኔጅመንት የስራ ልምድ 6/4/2 ደረጃ፡- 10

ለጽሁፍ ፈተና የተመረጡ አመልካቾች ስም   

 

 1. ሰናይት ወ/ማርያም ንርአዮ
 2. ሙሉጌታ አብጠዲን ለዲ
 3. 5. የስራ መደብ መጠሪያው፡–የአገልግሎት ጥራት ማሻሻያ ባለሙያ

ተፈላጊ ችሎታ ቢ.ኤ.ዲግሪ/ኤም.ኤዲግሪ/ፒ.ኤች.ዲ.ዲግሪ በቢዝነስ ማኔጅመንት ወይም በማርኬቲግ ወይም ማኔጅመንት የስራ ልምድ 7/5/3 ደረጃ፡- 11

ለጽሁፍ ፈተና የተመረጡ አመልካቾች ስም

 

 1. የሚያምረኝ ሸንኮራ ወ/ፃዲቅ
 2. ዘላለም ታምሩ መኮንን
 3. ታምሩ መልካሙ አኔቦ
 4. ምስክር ብዙሰው ታመነ
 5. ጥላዩ ገ/ሀና ጩፋ
 6. የሻምበል አበበ ታረቀኝ
 7. ሰይዱ ዘለቀ ታደሰ


 

 1. የስራ መደብ መጠሪያው ፡- የኦዲት አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ባለሙያ II

ተፈላጊ ችሎታ፤ ቢ.ኤ.ዲግሪ/ኤም.ኤዲግሪ/ፒ.ኤች.ዲ.ዲግሪ በቢዝነስ አስተዳደር ወይም በአካውንቲግ የስራ ልምድ 6/4/2 ደረጃ፡- 10

ለጽሁፍ ፈተና የተመረጡ አመልካቾች ስም

 

 

 1. ታጠቅ ነጋሽ ማሩ
 2. ሙሉጌታ አለሙ ስፍር
 3. ሰብለ ከልካይ በየነ
 4. ታደለች ዘሪሁን ታከለ
 5. ኤልያስ ወረደ አቡሀይ
 6. መሀመድ ከድር እንድሪስ
 7. ዘገየ ሀ/እየሱስ ጎተማ
 8. አቶ አስፋው ተፈሪ እንዳለ
 9. የማነ ተክለአረጋይ ሀ/ሚካኤል


 

 1. የስራ መደብ መጠሪያው ፡- የኦዲት ጥራት ቁጥጥር ባለሙያ I

ተፈላጊ ችሎታ ቢ.ኤ.ዲግሪ/ኤም.ኤዲግሪ በአካውንቲግ ወይም ኦዲቲግ የስራ ልምድ 4/2 ደረጃ፡- 9

ለጽሁፍ ፈተና የተመረጡ አመልካቾች ስም   

 

 1. ፍቅሩ ኤርሚያስ ጆፌ
 2. ጀንበሩ አስፋው አሌቦ
 3. ህይወት ቡሎ ታደሰ
 4. እሌኒ ደገፋ ሀይሌ


 

 

 1. የስራ መደብ መጠሪያው ፡- የሂሳብ አያያዝና የኦዲት የኦ/የሙያ ማህበራት ቁጥጥርና ድጋፍ ኮምፕሊያንስ ባለሙያ II

ተፈላጊ ችሎታ፤ ቢ.ኤ.ዲግሪ/ኤም.ኤዲግሪ/ፒ.ኤች.ዲ.ዲግሪ በቢዝነስ አስተዳደር ወይም በማርኬቲግ ወይም አካውንቲግ ወይም በማኔጅመንት በኦዲቲግ የስራ ልምድ 6/4/2    ደረጃ፡- 10

ለጽሁፍ ፈተና የተመረጡ አመልካቾች ስም   

 

 1. ብንያም የማነብርሀን ጌታነህ
 2. ሙላቱ አረጋዊ አማረ
 3. ለአለም ወልደሰማያት መንግስቱ
 4. የስራ መደብ መጠሪያው ፡- የሙያና ሙያ ማህበራት ቁጥጥር ባለሙያ II

ተፈላጊ ችሎታ፤ ቢ.ኤ.ዲግሪ/ኤም.ኤዲግሪ/ፒ.ኤች.ዲ.ዲግሪ በቢዝነስ አስተዳደር ወይም በማርኬቲግ ወይም አካውንቲግ ወይም በማኔጅመንት የስራ ልምድ 6/4/2 ደረጃ፡- 10

ለጽሁፍ ፈተና የተመረጡ አመልካቾች ስም  

 1. ግርማ ከበደ
 2. ታዩ ኪዳኔ አንገሎ
 3. ስሜነሽ በሪሁን
 4. – የስራ መደብ መጠሪያው ፡- የኦዲት ጥራት ቁጥጥር ባለሙያ III

ተፈላጊ ችሎታ፤ ቢ.ኤ.ዲግሪ/ኤም.ኤዲግሪ/ፒ.ኤች.ዲ.ዲግሪ በአካውንቲግ ወይም ኦዲቲግ የስራ ልም7/5/3   ደረጃ፡- 11

ለጽሁፍ ፈተና የተመረጡ አመልካቾች ስም   

 

 1. ደበበ ተ/ጻዲቅ ይርጉ
 2. ሰለሞን ደጀኔ አርጋው
 3. ማህሌት መስፍን ከተማ
 4. አልማዝ ኡመር አባፎጊ
 5. ተዋበች ሶር አበበ
 6. የስራ መደብ መጠሪያውከፍተኛ የኦዲት አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ባለሙያ I

       ተፈላጊ ችሎታ፤ ቢ.ኤ.ዲግሪ/ኤም.ኤዲግሪ/ፒ.ኤች.ዲ.ዲግሪ በቢዝነስ አስተዳደር ወይም በማኔጅመንት የስራ ልምድ 7/5/3   ደረጃ፡- 11

ለጽሁፍ ፈተና የተመረጡ አመልካቾች ስም  

 1. መሰረት ወልዴ ኤሎሮ
 2. አበጀ ወርዶፋ በቀለ

ማስታወቂያ

የኢትዮዽያ ሒሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ሀምሌ 01 ቀን እና 06 ቀን 2010 ዓ.ም በሪፖርተር እና በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ስራ ፈላጊዎችን አወዳድሮ ለመቅጠር  ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት በደረጃ 8 በፋይናንስ ባለሙያ I የስራ መደብ ላይ የተመዘገባችሁ እና  ስማችሁ ከዚህ በታች የተገለጸው አመልካቾች መስከረም 7 ቀን 2011 ዓ.ም ከጠዋቱ 4፡00 ሰአት በቦርድ መ/ቤት 4ኛ ፎቅ ላይ  በመገኝት የጽሁፍ ፈተና እንድትወስዱ እናሳስባለን፡፡

 1. አቶ አበበ መስፍን
 2. አቶ ሰለሞን ጌታቸው ስጦታው
 3. ወ/ሮ/ት ሙሉ ጫንያለው መንግስቴ
 4. አቶ ፍቃዱ ገድፍ አማፔ
 5. አቶ ሳህለስላሴ አስራት መስቀሉ
 6. አቶ ፈቃዱ ካሳ ወ/ገብርኤል
 7. ወ/ሮ/ት ብርትኳን ሽፈራው ዳምጠው
 8. ወ/ሮ/ት ቤቴልሄም ተስፋዩ ዳምጠው
 9. ወ/ሮ/ት መቅደስ ተዋበ ሽፈራው
 10. አቶ ዳዊት ቢልልኝ ወ/ገብርኤል
 11. አቶ ጉደታ ደሜ ጉርሙ
 12. ወ/ሮ/ት ሮሚያ አሊ አህመድ
 13. አቶ እሸቴ ወ/አማኑኤል መንግስቱ
 14. አቶ ተመስገን ኤርበሎ ሜጌቦ
 15. ወ/ሮ/ት ታዛሉ በዜ ያይኔ
 16. ወ/ሮ/ት ትዕግስት ለማ በየነ
 17. ወ/ሮ/ት ስለናት አድማሱ ወንድሙ
 18. አቶ አማረ ሞገስ ታደሰ
 19. አቶ አብርሀሌ ገሪ ገ/ሂወ

የኢትዮዽያ ሒሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ሀምሌ 01 ቀን እና 06 ቀን 2010 ዓ.ም በሪፖርተር እና በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ስራ ፈላጊዎችን አወዳድሮ ለመቅጠር  ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት በደረጃ 7 ጀማሪ የፋይናንስ ባለሙያ  የስራ መደብ ላይ የተመዘገባችሁ እና  ስማችሁ ከዚህ በታች የተገለጸው አመልካቾች መስከረም 7 ቀን 2011 ዓ.ም ከቀኑ8፡00 ሰአት በቦርድ መ/ቤት 4ኛ ፎቅ ላይ  በመገኝት የጽሁፍ ፈተና እንድትወስዱ እናሳስባለን፡፡

 1. አቶ ዳዲኒ ወሊንካ ቲሶ
 2. ወ/ሮ/ት ንጋት ሀብቴ
 3. ወ/ሮ/ት መስከረም መሀመድ
 4. አቶ አዲሱ ደጀኔ
 5. አቶ ሞገስ ጌታሁን
 6. አቶ ተሻለ ቶሎሳ
 7. አቶ ኢብሳ ፈቃዱ
 8. አቶ ደረጀ ጥላሁን
 9. ወ/ሮ/ት ፍሬህይወት ገረመው
 10. ወ/ሮ/ት ወላንሳ አለማሁ

 

ከሠላምታ ጋር

የሰው ሀብት ልማትና አስተዳደር ዳይሪክቶሬት ዳይሬክተር

ማ ስ ታ ወ ቂ ያ

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ሀምሌ 01 እና 06 ቀን 2010 ዓ/ም በሪፖርተር እና በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በደረጃ 7 ጀማሪ የግዥ ባለሙያ  የስራ መደብ ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት ከላይ በተጠቀሰው የስራ መደብ ላይ የተመዘገባችሁ በሙሉ ነሀሴ 29 ቀን 2010 ዓ/ም  ከጠዋቱ 4፡00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት እጣ እንድታወጡ እናስታውቃለን፡፡

            ከሠላምታ ጋር

የኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ

የሰው ሃብት ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት

ማ ስ ታ ወ ቂ ያ

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ሀምሌ 01 እና 06 ቀን 2010 ዓ/ም በሪፖርተር እና በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በደረጃ 7 ጀማሪ የፋይናንስ ባለሙያ የስራ መደብ ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት ከላይ በተጠቀሰው የስራ መደብ ላይ የተመዘገባችሁ በሙሉ ነሀሴ 28 ቀን 2010 ዓ/ም  ከጠዋቱ 4፡00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት እጣ እንድታወጡ እናስታውቃለን፡፡

            ከሠላምታ ጋር

የኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ

የሰው ሃብት ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት

ማ ስ ታ ወ ቂ ያ

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ሀምሌ 01 እና 06 ቀን 2010 ዓ/ም በሪፖርተር እና በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በደረጃ 7 በጀማሪ የፋይናንስ ሪፖርት ክትትልና ግምገማ የስራ መደብ ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት ከላይ በተጠቀሰው የስራ መደብ ላይ የተመዘገባችሁ በሙሉ ነሀሴ 24 ቀን 2010 ዓ/ም  ከጠዋቱ 4፡00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት እጣ እንድታወጡ እናስታውቃለን፡፡

                ከሠላምታ ጋር

የኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ

             የሰው ሀብት ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት

ክፍት የስራ መደብ ማስታወቂያ
ኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ  በሀገር ውስጥ ተፈፃሚ የሚሆኑ የሂሳብ አያያዝና የኦዲት የአፈፃፀም ደረጃዎችን የማውጣት፣ ባለሙያዎች የሚመሩበትን የሙያ ስነ-ምግባር መመሪያ የማውጣት፣ የሙያ አገልግሎት ለሚሰጡ ባለሙያዎችና ድርጅቶች ፍቃድ የመስጠት፣ የመመዝገብና አፈፃፀማቸውን የመከታተልና የመቆጣጠር፣ ሪፖርት አቅራቢ አካላቶችን የመለየት፣ የመመዝገብና የሚያቀርቧቸው የፋይናንስና የኦዲት ሪፖርቶች ደረጃቸውን የጠበቁ መሆናቸውን የመከታተልና የመቆጣጠር፣ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ፈተና የማዘጋጀትና የመስጠት፣ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ሙያ ትምህርትና ስልጠና እንዲሁም ተከታታይ የሙያ ማጎልበቻ ድጋፎችን የማድረግ፣ የወጡ አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና አግባብ ያላቸው የመንግስት ፖሊሲዎችን ተከትለው በማይሰሩ ባለሙያዎች፣ ድርጅቶች እና የሪፖርት አቅራቢ አካላት ላይ ተገቢውን አስተዳደራዊ እርምጃ የመውሰድ፣ … ወዘተ የመሳሰሉት ኃላፊነቶች ተሰጥተውት በአዋጅ ቁጥር 847/2007 የተቋቋመ መንግስታዊ መ/ቤት ሲሆን ከዚህ በታች በተዘረዘረው ሰንጠረዥ ላይ የተቀመጡ መስፈርቶችን የሚያሟሉ አመልካቾችን አወዳድሮ በቋሚነት ለመቅጠር ይፈልጋል፡፡በመሆኑም መስፈርቶቹን የምታሟሉ አመልካቾች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ተከታታይ 10 የስራ ቀናት የትምህርትና የስራ ልምድ ማስረጃችሁን 1 ኮፒ ከዋናው ጋር በመያዝ ስድስት ኪሎ ወደ እየሱስ ቤተክርስትያን በሚወስደው መንገድ ከግብጽ ኤምባሲ ፊትለፊት በሚገኘው የኢንተርናሽናል ሊደርሺፕ ኢኒስትቲዩት ህንጻ 4ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 402 በመገኘት ማመልከት የምትችሉ መሆኑን እናስታውቃለን፡፡                                                                                                                                 ለተጨማሪ ማንኛውም ዓይነት ማብራሪያ በስልክ ቁጥር 0111540902 መጠየቅ ይቻላል፡፡                                                                                                                                           ከደረጃ 7 በላይ  ለሚገኙ የስራ መደቦች ከተፈቀደው መነሻ ደመወዝ በተጨማሪ የሙያ እና የትራንስፖርት አበል ይኖሩታል፡፡                                                                                                  ሴት አመልካቾች ይበረታታሉ፡፡
ተ/ቁ የሥራ መደቡ መጠሪያ  ደረጃ ደመወዝ  መደብ ብዛት የስራ መደቡ የሚጠይቀው
የትምህርት ደረጃ የትምህርት ዓይነት አግባብ ያለው የስራ ልምድ /ዓመት/ ልዩ ሙያ ችሎታ
የሙያ እና የሙያ ማህበራት ቁጥጥር ዳይሬክቶሬት
1 የኦዲት ጥራት ቁጥጥር ባለሙያ III 11 8651 2 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ / በአካውንቲንግ ወይም ኦዲቲንግ 7/5/3 ዓመት ለ2ኛ ጊዜ  የወጣ                               ACCA ያላቸው አመልካቾች ይበረታታሉ ፡
2 ከፍተኛ የኦዲት አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ባለሙያ I 11 8651 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ / በቢዝነስ አስተዳደር  ወይም በማኔጅመንት 7/5/3 ዓመት
3 የኦዲት አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ባለሙያ II 10 7284 4 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ / በቢዝነስ አስተዳደር  ወይም በአካውንቲንግ 6/4/2 ዓመት
4 የሙያና የሙያ ማህበራት ቁጥጥር  ባለሙያ II 10 7284 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ / በቢዝነስ አስተዳደር ወይም በማርኬቲንግ ወይም በአካውንቲንግ ወይም በማኔጅመንት 6/4/2 ዓመት
5 የሂ/አያ/የኦ/የሙያ ማህበራት ቁጥጥርና ድጋፍ ኮምፕሊያንስ ባለሙያ II 10 7284 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ / በቢዝነስ አስተዳደር ወይም በማርኬቲንግ ወይም በአካውንቲንግ ወይም በማኔጅመንት  በኦዲቲንግ 6/4/2 ዓመት
6 የኦዲት ጥራት ቁጥጥር ባለሙያ I 9 6055 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ ወይም ኤም.ኤ. ዲግሪ በአካውንቲንግ / ኦዲቲንግ 4/2 ዓመት
የፋይናንስ ሪፖርት ክትትል እና ግምገማ ዳይሬክቶሬት
7 ረዳት የፋይናንስ ሪፖርት ክትትልና ግምገማ ባለሙያ II 8 4975 2 ቢ.ኤ.ዲግሪ  ወይም ኤም.ኤ.ዲግሪ በአካውንቲንግ  ወይም ኦዲቲንግ 2/0 ዓመት ለ2ኛ ጊዜ      የወጣ     ACCA ያላቸው አመልካቾች ይበረታታሉ
8 ጀማሪ የፋይናንስ ሪፖርት ክትትልና ግምገማ ባለሙያ 7 4020 4 ቢ.ኤ.ዲግሪ በአካውንቲንግ 0 ዓመት
የሂሳብ አያያዝና ደረጃዎች ዳይሬክቶሬት
9 ከፍተኛ የፐብሊክ ዘርፍ የሂሳብ አያያዝ ደረጃዎች ባለሙያ I 12 10234 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ / በአካውንቲንግ ወይም ኦዲቲንግ 8/6/4 ዓመት ለ2ኛ ጊዜ      የወጣ     ACCA ያላቸው አመልካቾች ይበረታታሉ
የደንበኞችና ባለድርሻ አካላት ጉዳዮች ክትትል ዳይሬክቶሬት
10 ከፍተኛ የደንበኞችና ባለድርሻ አካላት ክትትልና ድጋፍ ባለሙያ I 12 10234 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ /  በአካውንቲንግ ወይም በቢዝነስ ማኔጅመንት ወይም  በማርኬቲንግ ወይም ማኔጅመንት 8/6/4 ዓመት ለ2ኛ ጊዜ የወጣ
11 ከፍተኛ የደንበኞች አገልግሎት ባለሙያ I 12 10234 2 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ /  በቢዝነስ ማኔጅመንት ወይም  በማርኬቲንግ ወይም ማኔጅመንት 8/6/4 ዓመት ለ2ኛ ጊዜ የወጣ
12 የአገልግሎት ጥራት ማሻሻያ የባለሙያ III 11 8651 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ /  በቢዝነስ ማኔጅመንት ወይም  በማርኬቲንግ ወይም ማኔጅመንት 7/5/3 ዓመት ለ2ኛ ጊዜ የወጣ
13 የምዝገባ እና አሰራር ባለሙያ II 10 7284 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ /  በቢዝነስ ማኔጅመንት 6/4/2 ዓመት ለ2ኛ ጊዜ የወጣ
የሙያ ትምህርት እና የብቃት ማረጋገጫ ፈተናዎች ዳይሬክቶሬት
14 የሙያ ትምህርት እና የብቃት ማረጋገጫ ፈተናዎች ዳይሬክተር 14 14116 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ / በአካውንቲንግ ወይም ቢዝነስ አስተዳደር ወይም ማኔጅመንት ወይም ቢዝነስ ኤዱኬሽን 10/8/6 ዓመት ACCA ያላቸው አመልካቾች ይበረታታሉ
15 የተመሰከረላቸው የሂሳብ ባለሙያ /CPA(E), CAT(E) / ፕሮግራም  የፈተና አስተዳደር ቡድን መሪ 13 12069 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ / በአካውንቲንግ ወይም ቢዝነስ አስተዳደር ወይም ማኔጅመንት ወይም ቢዝነስ ኤዱኬሽን 9/7/5 ዓመት
16 የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ቡድን መሪ 13 12069 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ / በአካውንቲንግ ወይም ኦዲቲንግ 9/7/5 ዓመት
17 የተመሰከረላቸው የሂሳብ አዋቂ /CPA(E), CAT(E) /ፕሮግራም ሥራ ባለሙያ III 11 8651 2 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ / በአካውንቲንግ ፣ቢዝነስ አስተዳደር፣ በማኔጅመንት ወይም ቢዝነስ ኤዱኬሽን 7/5/3 ዓመት
18 የሙያ ስርዓተ ትምህርት ዝግጅትና ማጎልበት ባለሙያ I 9 6055 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ / በማኔጅመንት ወይም ቢዝነስ ኤዱኬሽን 4/2/0 ዓመት
19 ጀማሪ የሙያ ፈተና ባለሙያ 7 4020 4 ቢ.ኤ.ዲግሪ በማኔጅመንት ወይም በቢዝነስ አስተዳደር ወይም በቢዝነስ ኤዱኬሽን 0
የእቅድ ዝግጅት ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት
20 የእቅድ ዝግጅት ክትትልና ግምገማ  ባለሙያ II 10 7284 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ / በኢኮኖሚክስ ወይም በማኔጅመንት ወይም በቢዝነስ ማኔጅመንት 6/4/2 ዓመት
21 የመረጃ ትንታኔ ማደራጀትና ማሰራጨት ባለሙያ II 10 7284 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ /ኤም.ኤ.ዲግሪ/ ፒ.ኤች.ዲ. ዲግሪ / በማኔጅመንት 6/4/2 ዓመት ለ2ኛ ጊዜ የወጣ
22 የበጀት ዝግጅትና ክትትል ባለሙያ I 8 4975 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ ወይም ኤም.ኤ. ዲግሪ በአካውንቲንግ 2 /0  ዓመት
የፋይናንስ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት
23 የፋይናንስ ባለሙያ I 8 4975 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ ወይም ኤም.ኤ. ዲግሪ በአካውንቲንግ 2 / 0 ዓመት ለ2ኛ ጊዜ የወጣ
24 ጀማሪ የፋይናንስ ባለሙያ 7 4020 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ በአካውንቲንግ 0 ዓመት
የግዢና ንብረት ቡድን
25 ጀማሪ የግዢ ባለሙያ 7 4020 1 ቢ.ኤ.ዲግሪ በፐርቼዚንግ ማኔጅመንት 0 ዓመት
የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ

ሰኔ 07 ቀን 2010 ዓ.ም

ማስታወቂያ

የኢትዮዽያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የካቲት 04 እና 06 ቀን 2010 ዓ.ም በሪፖርተር እና በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት የሙያ ደህንነትና ጤንነት ባለሙያ የስራ መደብ ላይ ለመቀጠር  ካመለከታችሁት መካከል በተመረቃችሁበት የትምህርት አይነት የሙያ ምዝገባና የሥራ ፈቃድ የምስክር ወረቀት ማስረጃ ያላችሁ ሰኔ 12 ቀን 2010 ዓ.ም በቦርዱ መ/ቤት  ከጠዋቱ 3፡30 ላይ በመገኝት ለጽሁፍ ፈተና ለመቅረብ የሚያስችላችሁን የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ እጣ እንድታወጡ እናስታውቃለን፡፡

ማሳሰብያ ፡- ቀደም ሲል ከላይ በስም ለተገለጸው የስራ መደብ የወር ደመወዝ ብር 6055.00/ ስድስት ሺ ሀምሳ አምስት/ ተብሎ የተጠቀሰው በስህተት መሆኑን ከይቅርታ ጋር እየገለጽን ትክክለኛው የወር ደመወዝ ብር 5009.00/ አምስት ሺ ዘጠኝ መሆኑን እንገልጻለን፡፡

ከሠላምታ ጋር

የሰ/ል/አስ/ዳይሬክቶሬት

 

 

ማስታወቂያ

በኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ለፋይናንስ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር  የሥራ መደብ ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት  ጹሑፍ ፈተና የወስዳቹ እና ለቃለ መጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁ ተወዳዳሪዎች ግንቦት 2  ቀን 2010 ዓ/ም ከጥዋት 3፡00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የቃል ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

 

ተ/ቁ የአመልካች ስም ምርመራ
1 ወ/ሮ መቅደስ ታሪኩ ተመርጠዋል
2 ወ/ሪት ዳናዊት ወ/ጻዲቅ ተመርጠዋል
3 አቶ ተረፈ አሰፋ ተመርጠዋል
4 አቶ እንግዶ ኃይሉ ተመርጠዋል
5 አቶ ደበበ ወዳጆ ተመርጠዋል
6 አቶ አሰበ ነጋሽ አልተመረጡም
7 አቶ ሲሳይ እሸቱ አልተመረጡም
8 አቶ አደነ ሴድሶ አልተመረጡም

 

                    ማስታወቂያ

 

በኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የሰው ኃብት ልማት ከፍተኛ ባለሙያ 1 የሥራ መደብ ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት  ጹሑፍ ፈተና የወስዳቹ እና ለቃለ መጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁ ተወዳዳሪዎች ግንቦት 2  ቀን 2010 ዓ/ም ከሰዓት 8፡00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የቃል ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

 

ተ/ቁ የአመልካች ስም ምርመራ
1 አቶ ኤርጄቦ ሀይሉ ተመርጠዋል
2 አቶ መንግስት ዘውዴ ተመርጠዋል
3 አቶ ሄኖክ አያሌው ተመርጠዋል
4 አቶ ሄኖክ ገዘኸይ ተመርጠዋል
5 አቶ ሆስዕና አሰራት አልተመረጡም
6 አቶ ወይንሸት ተስፋዮ አልተመረጡም


ማስታወቂያ

በኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ከፍተኛ የስነ ምግባር ባለሙያ 1 የሥራ መደብ ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት  ጹሑፍ ፈተና የወስዳቹ እና ለቃለ መጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁ ተወዳዳሪዎች ግንቦት 3  ቀን 2010 ዓ/ም ከጥዋት 3፡00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የቃል ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

 

ተ/ቁ የአመልካች ስም ምርመራ
1 አቶ ታልዮ ይገዙ ተመርጠዋል
2 አቶ ድርሻዬ ኃ/እየሱስ ተመርጠዋል
3 ወ/ሮ መቅደስ ኃ/ማሪያም ተመርጠዋል
4 አቶ ይሁን ክ/ማሪያም ተመርጠዋል
5 አቶ ዋሲሁን ኃ/እየሱስ አልተመረጡም
6 አቶ ፈለቀወርቅ ኃይሌ አልተመረጡም


ማስታወቂያ

በኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ከፍተኛ የኦዲት ጥራት ቁጥጥር ባለሙያ 3  የሥራ መደብ ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት  ጹሑፍ ፈተና የወስዳቹ እና ለቃለ መጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁ ተወዳዳሪዎች ግንቦት 3  ቀን 2010 ዓ/ም ከጥዋት 4፡30 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የቃል ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

 

ተ/ቁ የአመልካች ስም ምርመራ
1 አቶ አለማየሁ ጃለታ ተመርጠዋል
2 አቶ አወቀ ተሾመ ተመርጠዋል
3 ወ/ሪት ዘውድነሽ ገረመው አልተመረጡም

 

ማስታወቂያ

 

በኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ከፍተኛ የኦዲት አፈጻጸም ክትትል ግምገማ ባለሙያ የሥራ መደብ ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠርባወጣው ማስታወቂያ መሰረት  ጹሑፍ ፈተና የወስዳቹ እና ለቃለ መጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁተወዳዳሪዎች ግንቦት 3 ቀን 2010 ዓ/ም ከሰዓት  10.00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የቃል ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

ተ/ቁ የአመልካች ስም ምርመራ
1 አቶ ዬናታን ፍቃዱ ተመርጠዋል

 

2 አቶ ፍስሃ ኃይላይ ተመርጠዋል

 

ማስታወቂያ

 

በኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ከፍተኛ የኦዲት አፈጻጸም ክትትል ግምገማ ባለሙያ 1 የሥራ መደብ ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት  ጹሑፍ ፈተና የወስዳቹ እና ለቃለ መጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁ ተወዳዳሪዎች ግንቦት 3  ቀን 2010 ዓ/ም ከሰዓት 8፡00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የቃል ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

ተ/ቁ የአመልካች ስም ምርመራ
1 አቶ አስራት አየለ ተመርጠዋል
2 ወ/ሮ ሰብለ ከልካይ ተመርጠዋል
3 አቶ መንገሻ አምባቸው ተመርጠዋል
4 ወ/ሮ ደመቀች ዝርጎ ተመርጠዋል
5 ወ/ት ሰብለ ይግለጡ አልተመረጡም
6 አቶ ደምሴ ቡሊ አልተመረጡም

 

ማስታወቂያ

በኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የሙያና ሙያ ማህበራት ቁጥጥር ክትትል ባለሙያ የሥራ መደብ ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት  ጹሑፍ ፈተና የወስዳቹ እና ለቃለ መጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁ ተወዳዳሪዎች ግንቦት 6 ቀን 2010 ዓ/ም ከጥዋት 3፡00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የቃል ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

 

 

ተ/ቁ የአመልካች ስም ምርመራ
1 አቶ ወንድይፍራው አየነው

 

ተመርጠዋል


ማስታወቂያ

 

በኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የኦዲት ጥራት ክትትል ባለሙያ የሥራ መደብ ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት  ጹሑፍ ፈተና የወስዳቹ እና ለቃለ መጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁ ተወዳዳሪዎች ግንቦት 6 ቀን 2010 ዓ/ም ከጥዋት 4፡00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የቃል ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

 

ተ/ቁ የአመልካች ስም ምርመራ
1 ወ/ሮ  ሰዓዳ አህመድ ተመርጠዋል
2 አቶ ተረፈ ምስጋናው ተመርጠዋል
3 አቶ ጀምበር አስፋው አልተመረጡም
4 ወ/ት ሷረገድ ወሂብ አልተመረጡም
5 ወ/ሮ አበበች ደምሴ አልተመረጡም
6 ወ/ሪት አመለወርቅ ደሳለኝ አልተመረጡም

 

ማስታወቂያ

በኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የፋይናንስ ሪፖርት ክትትል ግምገማ ባለሙያ 2 የሥራ መደብ ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት  ጹሑፍ ፈተና የወስዳቹ እና ለቃለ መጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁ ተወዳዳሪዎች ግንቦት 6 ቀን 2010 ዓ/ም ከሰዓት 8፡00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የቃል ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

ተ/ቁ የአመልካች ስም ምርመራ
1 ቢኒያም አያሌው ተመርጠዋል
2 አቶ ወርቅነህ ተናኘ ተመርጠዋል
3 ወ/ሪት ሙሉነሽ መንግስቱ ተመርጠዋል
4 ወ/ሪት ኤደን መንግስቱ አልተመረጡም
5 ኢሳያስ አድማሱ አልተመረጡም
6 አቶ ዘላለም እኔአየሁ አልተመረጡም
7 አቶ መስፍን ይመር አልተመረጡም
8 ወ/ሪት ሃና ተስፋዮ አልተመረጡም
9 ወ/ሪት ትእግስ ፈጠነ አልተመረጡም
10 አቶ አድማሱ ፈታመረ አልተመረጡም
11 ወ/ሪት ሜላት ከማል አልተመረጡም
12 ወ/ሪት ታአደለች ወ/ማሪያም አልተመረጡም
13 ወ/ሪት ዘይነብ ሽኩር አልተመረጡም
14 ወ/ሮ እየሩስአሌም  ብርሐኔ አልተመረጡም
15 አቶ አየለ መኮንን አልተመረጡም
16 ወ/ሪት አበበ ገቢሳ አልተመረጡም
17 አቶ ዳዊት ገርባ አልተመረጡም
18 ወ/ሪት መሳይ ዋቆ አልተመረጡም
19 ወ/ሪት አገሬ ጌትነት አልተመረጡም
20 ወ/ሮ ቤዛ ሰለሞን አልተመረጡም
21 ወ/ሮ ኢሌኒ ሲራክ አልተመረጡም
22 ወ/ሪት መአዛ ገ/መድህን አልተመረጡም


ማስታወቂያ

በኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ከፍተኛ የግል ዘርፍ የሂሳብ አያያዝ ደረጃዎች ባለሙያ የሥራ መደብ ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት  ጹሑፍ ፈተና የወስዳቹ እና ለቃለ መጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁ ተወዳዳሪዎች ግንቦት 7 ቀን 2010 ዓ/ም ከጥዋት 3፡00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የቃል ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

ተ/ቁ የአመልካች ስም ምርመራ
1 አቶ ኃይሌ አርዶ ተመርጠዋል
2 አቶ ብርሃኑ ባሻወርድ ተመርጠዋል
3 አቶ ብራ ስማ ተመርጠዋል
4 አቶ በላይነህ ተጫነ ተመርጠዋል
5 ወ/ሪት እርገት ተጫነ ተመርጠዋል
6 አቶ ግሩምዓት ይግዛው አልተመረጡም
7 ወ/ሮ መሳይ ጥላዬ አልተመረጡም
8 አቶ ብርሃኑ ውድነህ አልተመረጡም
9 አቶ ውብአዲስ ከተማ አልተመረጡም
ወ/ሪት ብርቱካን ተክሌ አልተመረጡም


ማስታወቂያ

 

በኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ከፍተኛ የፐብሊክ ዘርፍ የሂሳብ አያያዝ ደረጃዎች ባለሙያ የሥራ መደብ ላይ አመልካቾችን አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት  ጹሑፍ ፈተና የወስዳቹ እና ለቃለ መጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁ ተወዳዳሪዎች ግንቦት 7 ቀን 2010 ዓ/ም ከሰዓት 8፡00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የቃል ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

ተ/ቁ የአመልካች ስም ምርመራ
1 አቶ አሻግሬ ጥላሁን ተመርጠዋል
2 አቶ የሱፍ ሙሰማ አልተመረጡም
3 አቶ አሰፋ ማሞ አልተመረጡም
4 ወ/ሪትበ ነጻነት ወንድሙ አልተመረጡም
5 አቶ ግዛው አቤኮ አልተመረጡም

 

ማ ስ ታ ወ ቂ ያ

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የካቲት 04 እና 06 ቀን 2010 ዓ/ም  በሪፖርተር እና በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት በጀማሪ የስራ መደቦች ላይ ለመቀጠር አመልክታችሁ እጣ የወጣላችሁ ከዚህ በታች የስም ዝርዝራችሁ የተገለጸው ግንቦት 7 ቀን 2010 ዓ/ም ከቀኑ 7፡30 በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ንግድ ስራ ት/ቤት /ኮሜርስ/ በመገኘት ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

 

 1. የስራ መደቡ መጠሪያ፤ጀማሪ የፋይናንስ ሪፖርት ክትትልና ግምገማ ባለሙያ

1/ ሂሩት አበበ ሁንዴ                   2/ ዳግማዊት ደመላሽ ገላዬ

3/ ዘይነብ በድሩ ኡስማን                 4/ ብርሃኔ ደበሌ ጋራሱ

5/ ድርቤ ሀይሉ ታደሰ                   6/ መሰለች ቶዜ ቶንባ

7/በፀሎት አለማየሁ ደንቁ                8/የዝና ደመቀ ፈንታሁን

9/ሚስጥር ሀረጳሳ ቀነኒ                  10/ ቅድስት ጥላሁን ሙላቱ

11/ ማህሌት ሲሳይ ከበደ                12/ አስናቀች ተሾመ ከበደ

13/ሄለን ምንዳ መታፈሪያ               14/ክብሬ ሞሱ ትዜ

15/ቃልኪዳን አስጨናቂ በቀለ             16/ጤኑ መለሰ ሀይሉ

17/ ውዴ ብርሃኔ በየነ                  18/ ተዋበች ብዙአየሁ ከልካይ

19/ ቤቴልሄም እÕለ ሀይሌ              20/ዘነበች ከበደ መርዳሳ

21/ሳራ ተክሌ ታደሰ                    22/ ፆዮን ብርሃኑ ወልደማሪያም

23/ ብርሃኔ ለዬ አለሙ                 24/ ደጀኔ ንጉሴ መሸሻ

25/ አለሙ ለገሰ ረቂሳ                  26/ አሰፋ አጉማስ አለነ

27/ ጥላሁን በየነ ተሰማ                 28/ ኤርሚያስ አሰፋ ደምሴ

29/አዲሱ ፀጋዬ ከበደ                   30/ ገብረጊወርጊስ ተስፋው ባንታየሁ

31/በካሪስ ጫኔ አካለ                    32/ ወንድምሰው አብዬ ካሳዬ

33/መላኩ ይመር በዛብህ                 34/ ዘውዴ ታደሰ ኪዳነማሪያም

35/ብርሃን በቀለ ወይቻ                  36/ ዳንኤል ነጋ ሀይሉ

37/ ፋሲካው ሙላት ፍቃዴ              38/ ብርሃኑ ተፈራ ዘረፈ

39/ ባርክልኝ እርዳን ደሊል

 1. የስራ መደቡ መጠሪያ፤ጀማሪ የፐብሊክ ዘርፍ የሂሳብ አያያዝ ደረጃዎች ባለሙያ

1/ ሶሊያና ተሻገር አበራ                   2/ ተሾመ በዳሳ ገዳ

3/ ዳዊት ግርማ ካሳ                      4/ፀዓደማሪያም ደሳለኝ ካሳው

5/ ዮርዳኖስ ዋሲሁን ይትባረክ              6/ ገመችስ አምሳሉ መላኩ

7/ በላይ ሻሜቦሄሴቦ

 1. የስራ መደቡ መጠሪያ፤ጀማሪ የግል ዘርፍ የኦዲትና ማረጋገጥ ባለሙያ

1/ ሞቲ አስፋው ደጎማ                  2/ ሽባባው ዘውዱ ካሳው

3/ ታሪኩ ወ/አረጋይ አበራ               4/ ታድሎ ሞላ መንግስቱ

5/ ቴዎድሮስ ተስፋዬ ጥላሁን            6/አዱኛ ውብሸት ተክለማሪያም

7/ እመቤት ታደሰ በዛብህ                8/ እየሩሳሌም አዳነ ገብረማሪያም

9/ ደስታ ሁንደሳ ብሩ                   10/ ጅራኔ ኤጀታ ፉጣሳ

 1. የስራ መደቡ መጠሪያ፤ጀማሪ የምዝገባ አስተዳደር ባለሙያ

      1/ ምንታምር መልኬ አሻግሬ             2/ ሀብታሙ አበበ ነጋሽ

      3/ ተመስገን አበበ ንጋቱ                 4/ ጌትሽ ጀማነህ ጀንበሬ

 1. የስራ መደቡ መጠሪያ፤ጀማሪ የደንበኞች አገልግሎት ባለሙያ

      1/ ሀይደር ዙቤር መሀመድ               2/ ራሄል ግርማ መለሰ

      3/ ቆንጅት ተ/ሀይማኖት ገ/እግዜአብሔር     4/ቤዛዊት ሙሉጌታ ደምሌ

      5/ አዲስህይወት መስፍን ሀ/ጊዩርጊስ        6/ ኤልሣቤጥ ጤናዬ ወ/አፈራሽ

      7/ ዳዊት ወርቁ ደበሳይ                   8/ ጀሚላ ሸረፈ ተማም

      9/ ጥግነህ ታዬ አዝብጤ

 1. የስራ መደቡ መጠሪያ፤ጀማሪ የጥራት ባለሙያ

         1/ መቅደላዊት ታሪኩ ነጋሽ                2/ ሚሊዮን ክፍሌ ሰቋር

3/ ባዘዘው በላይ ግዛው                    4/ አለነ ወርቄ በለጠ

5/ አቤነዘር ዳንኤል ደሳለኝ                 6/ ፋጡማ ሠይድ አሊ

 1. የስራ መደቡ መጠሪያ፤ጀማሪ ፕሮቶኮል ባለሙያ

         1/ ሀይማኖት በዛ ውበቴ                    2/ ማርታ ወርቁ አብኔ

3/ ምህረት ላአከ ረደኢ                     4/ ሰርኬ ሰይድ አሊ

5/ ራሄል ወርቁ አቡኔ                      6/ ቃልአብ ሰለሞን ብዘወርቅ

7/ ብዙነሽ ተሾመ አበበ                     8/ አየለ አለማየሁ ገ/ፃዲቅ

9/ ወልዴ ፈንታው አያሌው                 10/ ወርቅሸት ጌታቸው ነጋሽ

 1. የስራ መደቡ መጠሪያ፤ጀማሪ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ

         1/ በለጥሻቸው መኮንን ዝቄ                  2/ ታደሰ ጐሳዬ በላይነህ

3/ አመለወርቅ ደጋጋ አመና                  4/ ዋጋዬ ተስፋዬ ሊራንሶ

5/ ዝናው ተክሉ ዘመድኩን                   6/ ፍቅርተ ቢተው

7/ ኢዶሳ ቶሎሳ በፍቱ

 

 1. የስራ መደቡ መጠሪያ፤ጀማሪ የውስጥ ኦዲት ባለሙያ

      1/ ሊዲያ ፍቃዱ በላይነህ                   2/መስፍን ብርሃኑ ገሰሰ

      3/ መስፍን ፈንታው ነበበ                   4/ መቅደስ ሰለሞን አስፋው

      5/ ሰይድ አደም መሃመድ                   6/ ባለው አበይ ተረፈ

      7/ ቤቴልሄም ንጉሴ ወረደ                   8/ ቤቴልሄም ደርብ ታደሰ

      9/ ብሩክ ታዘብ ብዙዓለም                  10/ ኤቢሴ ቶልሳ ጪቢሳ

 

 1. የስራ መደቡ መጠሪያ፤የጀማሪ የለውጥና መልካም አስተዳደር ባለሙያ

         1/ መስፍን ወርቄ ከፋለ                    2/ መኩሪያው ፍቃዱ በላይ

3/ ሜቲ ያደታ ገርቢ                       4/ ቤቴልሄም ይገዙ ነጋ

5/ ቶሎሳ ፀጋ ዋቅጅራ                      6/ አይናለም መለሰ ቢሻህ

7/ ወርቁ ጎበዜ ደምሴ                      8/ ዘሪሁን በቀለ ወዳጀ

9/ ዳዊት አመሀ ዘውዴ                    10/ ፋሪስ መሃመድ ከሊል

 

ማ ስ ታ ወ ቂ ያ

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የካቲት 04 እና 06 ቀን 2010 ዓ/ም  በሪፖርተር እና በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት ለጀማሪ ኮምፒዩተር ጥገና ባለሙያ ክፍት የሥራ መደብ ላይ ለመቀጠር አመልክታችሁ የጽሁፍና የቃል ፈተና የወሰዳችሁ ውጤታችሁ ከዚህ በታች የተገለጸው ሲሆን በውጤቱ መሰረት አሸናፊ የሆኑት አቶ ታጁዲን ኢስማኢል ሃሰን  ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ተከታታይ 5 የስራ ቀናት በቦርዱ በመገኘት ሪፖርት እንዲያደርጉ  እናስታውቃለን፡፡

 

ተ/ቁ የአመልካች ስም የቃል ፈተና     ከ 30% የጽሁፍ ፈተና ከ 70% ጠቅላላ ውጤት ከ100% ደረጃ ምርመራ
1 አቶ ታጁዲን ኢስማኢል ሃሰን 27.67 46.20 73.87 1ኛ ተመርጠዋል
2 አቶ አብርሃም ካሳው ጥሩነህ 24.67 37.10 61.77 2ኛ 1ኛ ተጠባባቂ
3 አቶ አዲሱ መሾቢያው አያሌው 21 37.8 58.8 3ኛ 2ኛ ተጠባባቂ
4 አቶ ቢኒያም ጌታሁን ወንድሙ 20 38.5 58.5 4ኛ 3ኛ ተጠባባቂ


 

ማ ስ ታ ወ ቂ ያ

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የካቲት 04 እና 06 ቀን 2010 ዓ/ም  በሪፖርተር እና በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት በጀማሪ ሲስተም አድሚኒስትሬተር ክፍት የሥራ መደብ ላይ ለመቀጠር አመልክታችሁ የጽሁፍና የቃል ፈተና የወሰዳችሁ ውጤታችሁ ከዚህ በታች የተገለጸው ሲሆን በውጤቱ መሰረት አሸናፊ የሆኑት አቶ ዘላለም ደምሴ ደፈራ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ተከታታይ 5 የስራ ቀናት በቦርዱ በመገኘት ሪፖርት እንዲያደርጉ  እናስታውቃለን፡፡

 

ተ/ቁ የአመልካች ስም የቃል ፈተና     ከ 30% የጽሁፍ ፈተና ከ 70% ጠቅላላ ውጤት ከ100% ደረጃ ምርመራ
1 አቶ ዘላለም ደምሴ ደፈራ  25.33 42 67.33 1ኛ ተመርጠዋል
2 አቶ በለጠ ጸጋው እርዳው 19.67 42 61.67 2ኛ ተጠባባቂ

               

                                                

 

ማስታወቂያ

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲትቦርድ ለሲስተም አድሚኒስትሬተር የሥራ መደብ ላይ አመልካቾችን ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት የተግባርና ጹሑፍ ፈተና የወስዳቹ እና ለቃለ መጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁ ተወዳዳሪዎች ሚያዚያ  25 ቀን 2010 ዓ/ም ከጥዋት 3፡00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የቃል ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

 1. ዘላለም ደምሴ
 2. በለጠ ጸጋው

 

ማስታወቂያ

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ለኮምፒዩተር ጥገና የሥራ መደብ ላይ አመልካቾችን ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት የተግባርና ጹሑፍ ፈተና የወስዳቹ እና ለቃለ መጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁ ተወዳዳሪዎች ሚያዚያ  25 ቀን 2010 ዓ/ም ከጥዋት 4፡00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የቃል ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

 1. አብርሃም ካሳኞ
 2. ታጅሩ ጀማል
 3. ቢኒያም ጌታሁን
 4. አዲሱ መሾቢያ

 

ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ በተለያዩ የስራ /የእንግዳ ተቀባይ ሪሴፕሽኒስት/ ላይ ለመቀጠር ያመለከታችሁና ከዚህ በታች ስም ዝርዝራችሁ የተገለጸው  ለጽሀፍ  ፈተና የተመረጣችሁ በመሆኑ  ሐምሌ 15 ቀን 2009 ዓ/ም ከሰአት 8፡00 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የጽሁፍ ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

 1. ፍቅሩ ሰይድ
 2. መልካምስር ጌጡ

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ በተለያዩ የስራ መደቦች ላይ አመልካቾች አወዳድሮ ለመቅጠር ሰኔ 06 ቀን 2009 ዓ/ም በአዲስ ዘመን ጋዜጣ  ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት ከዚህ በታች በተገለጹት የስራ መደቦች ላይ    ለመቀጠር ያመለከታችሁና የጽሁፍ ፈተና ወስዳችሁ ለቃለመጠይቅ ፈተና የተመረጣችሁ ከዚህ በታች ስም ዝርዝራችሁ የተገለጸው  ዓምሌ 14 ቀን 2009 ዓ/ም ከታች  በተጠቀሰው ሰዓት  በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የቃል ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

1ኛ/ የምዝገባ ማስተባበሪያ እና ፕሮጀክት ሲኒየር ማኔጀር  የስራ መደብ 

     የማስታወቂያ ቁጥር 42

 1. አቶ ዳምጣቸው ቢያዝን ከጠዋቱ 3፡30 ሰዓት
 2. አቶ ደምሰው ይርባ ከጠዋቱ 4፡00 ሰዓት
 3. አቶ ቢራራ ቸኮል ከጠዋቱ 4፡30 ሰዓት

5ኛ/ የሪፖርት አቅራቢ አካላት ምዝገባ እና አሰራር ሲኒየር ማኔጀር  የስራ መደብ   

    የማስታወቂያ ቁጥር46

 1. አቶ አበጋዝ ታደሰ ከቀኑ 5፡00 ሰዓት
 2. ወ/ሮ ሳራ ነሽ ቱሪ ከቀኑ 5፡30 ሰዓት
 3. አቶ ሁሴን አህመድ ሉሎ ከቀኑ 6፡00 ሰዓት

 

ማስታወቂያ

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ በተለያዩ የስራ መደቦች ላይ አመልካቾች አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት የሰው ኃይል  ልማት ክፍተኛ  ባለሙያ  I    የስራ መደብ ላይ ለመቀጠር ያመለከታችሁና ከዚህ በታች ስም ዝርዝራችሁ የተገለጸው  ለጽሀፍ  ፈተና የተመረጣችሁ በመሆኑ  ሐምሌ 14 ቀን 2009 ዓ/ም ከጠዋቱ 4 ሰዓት በቦርዱ ጽ/ቤት በመገኘት የጽሁፍ ፈተና እንድትወስዱ እናስታውቃለን፡፡

 1. ጌታቸው ድማሙ
 2. መኮንን ሞገስ
 3. ሄኖክ ገዛኸኝ
 4. አዲሱ በልሁ
 5. ተወልደ በየነ
 6. ዘላለም ጥላሁን
 7. ዋሲሁን ለማ
 8. መለሰ ማራ
 9. በላይ ኃይሉ
 10. ዳንኤል ዋቀዬ
 11. አሰፋ ገዛኸይ